Kabuki Representative Works - Essay

Representative Works

(Literary Criticism (1400-1800))

Anonymous
Sambaso [The Dance of Sambaso; adaptation of Nōh drama] 1650

Anonymous
Narukami [The Fall of Recluse Saint Narukami] 1684

Anonymous
Chikagoro Kawara-no Tatehiki [Kabuki adaptation of sewajoruri] 1782

Bunkodo and Hasegawa Senshi
Kajiwara Hiso Homare-no Ishikiri [The Stone-Cutting Feat of Kajiwara Kagetoki; adapted as a Kabuki play 1795] 1730

Murase Genzaburō
Ya no Ne 1729

Namiki Gohei
Sammon Gosan-no Kiri [The Story of Goemon; adaptation of jida drama] 1778

Chikamatsu Hanji, Takemoto Saburobei, and Miyoshi Shoraku
Ohmi-Genji Senyin Yakata [Moritsuna's Battle Camp; Kabuki adaptation of Ningyo-joruri] 1770

Chikamatsu Hanji, Matsuda Baku, and Miyoshi Shoraku
Imose-yama Onna Teikin [The Precept of Noble Womanhood] c. 1771

Chikamatsu Hanji and Chikamatsu Kasuku
Iga-goye Dochu Sugoroku [Revenge Sought Across the Path of Iga] 1791

Tsuda Hanjuro, Yasuda Abumi, and Nakada Mansaku
The Fall of Recluse Saint Narukami 1742

Takeda Izumo, Miyoshi Shoraku, and Namiki Senryu
Yoshitsune Sembonzakura [Yoshitsume and One Thousand Cherry Trees; adapted for Kabuki theater in 1746] 1745
Kana-dehon Chūsingura [Chūsingura, or The Noble Precept Set by the Loyal Retainers; Kabuki adaptation of Ningyo-joruri] 1748

Matsu Kanshi, Takahashi Buhei, and Yoshida Kadomaru
Meiboku Sendai Hagi [The Disputed Succession of the Date Family] 1785

Donald Keene, translator
Major Plays of Chikamatsu (collection) 1961
Chusingura: The Treasury of the Loyal Retainers 1971

Kawatake Mokuami
Akamatsu Manyu Ume-no Shira-hata [The Story of Akamatsu Manyu 1758

Chikamatsu Monzaemon
Sonezaki Shinju [Double Suicide at Sonezaki] 1703
Koi-no Tayori Yamato Orai [Love's Messenger on the Yamato Highway] 1711
Kokusenya Kassen [The General's Great Battle] 1715
Shinju Ten-no Amijima [The Double Suicide at Amijima; adapted for the Kabuki stage in 1721] 1720

Kawatake Shinshichi
Shinobuuri [Vendor of Sweet Fern] 1775

Fujimoto Tobun
Kyo-ganoko Musume Dojoji [The Gay Scene of the Maiden at the Dojoji Temple] 1753

Various Authors
Kabuki Juhachiban [The Eighteen Favorite Kabuki Plays] (collection) 1680-1774

Chikamatsu Yangai, Chikamatsu Kosuiken, and Chikamatsu Senyoken
Ehon Taikoki [The Picture Book of the Taiko] 1799

Yo Yodai
Kagami-yama Kokyo-no Nishikiye [The Maidservant's Revenge, or Women's Chūshingura] 1782