Principal Works

Download PDF PDF Page Citation Cite Share Link Share

Last Updated on June 7, 2022, by eNotes Editorial. Word Count: 208

Illustration of PDF document

Download Ivan Klíma Study Guide

Subscribe Now

Bezvadný den (short stories) 1960

Karel Čapek (essays) 1962; revised edition, 1965

Hodina ticha (novel) 1963

Milenci na jednu noc (short stories) 1964; revised as Lovers for a Day, 1999

Zámek [The Castle] (play) 1964

Mistr [The Master] (play) 1967

*Lod' jménem Nadeje [A Ship Named Hope] (novellas) 1969

Porota (play) 1969

Milostné léto [A Summer Affair] (novel) 1972

Hry (play) 1975

Má veselá jitra [My Merry Mornings: Stories from Prague] (short stories) 1978

Moje první lásky [My First Loves] (short stories) 1981

Cekání na tmu, cekání na svetlo [Waiting for the Dark, Waiting for the Light] (novel) 1982; revised edition, 1993

Soudce z milosti [Judge on Trial] (novel) 1986

Láska a smetí [Love and Garbage] (novel) 1987

Moje zlatá remesla [My Golden Trades] (short stories) 1990

Ostrov mrtvych králu (short stories) 1991

The Spirit of Prague and Other Essays (essays) 1994

Jak daleko je slunce [illustrations by Hana Pavlátová] (juvenilia) 1995

Poslední stupen duvernosti [The Ultimate Intimacy] (novel) 1996

Ani svatí ani andelé [No Saints or Angels] (novel) 1999

Between Security and Insecurity (essays and criticism) 1999

O chlapci, ktery se nestal císlem [This Is Not a Fairy Tale—It's Real] (juvenilia) 2000

Velký vek chce mít tez velké mordy: zivot a dílo Karla Čapka [Karel Čapek: Life and Work] (criticism) 2001

*Includes the novellas A Ship Named Hope and The Jury.

Previous

Introduction

Next

Criticism