When and where does the Swiss Family Robinson take place? (Wanneer en waar komt het verhaal van de Swiss Family Robinson plaats te nemen?)

Expert Answers
analiesev eNotes educator| Certified Educator

I will answer in both English and Dutch (ik zal antwoorden in het Engels en Nederlands).

English (Engels):

The question asks when and where the The Swiss Family Robinson takes place. This story takes place on a tropical uninhabited island in the East Indies. On the way to Australia, the family survives a shipwreck and swims to the island. They live on the island for ten years. The story was written in 1812, and it takes place around the early 1800s.

Nederlands (Dutch)

Dit verhaal speelt zich af op een tropisch onbewoond eiland in de Oost-Indië. Op weg naar Australië, de familie overleeft een schipbreuk en zwemt naar het eiland. Ze leven op het eiland voor tien jaar. Het verhaal werd in 1812 geschreven, en het vindt plaats rond de vroege jaren 1800.