Determine if the alternating series converges: `sum_(n=2)^oo (-1)^(n)sin(1/n)`

Expert Answers
tiburtius eNotes educator| Certified Educator

By Leibniz criterion the series `sum_(n=1)^oo (-1)^n a_n` if

`a_1geq a_2geq a_3geq cdots`                                                         (1)

and

`lim_(n->oo)a_n=0`                                                                (2)

Let's now apply Leibniz criterion to our problem. In our case `a_n=sin(1/n)`.

Since `pi/2geq 1/n geq0`  for `n in NN` and sinus is monotonically decreasing function over `[pi/2,0]` ` `  we have condition (1). 

Let's now check limit

`lim_(n->oo)sin(1/n)=sin(lim_(n->oo)1/n)=sin0=0`

So both conditions required by Leibniz criterion are met and thus the series converges.

pramodpandey | Student

Let us define the series as

`sum_(n=1)^ooa_n`  ,where

`a_n=(-1)^nsin(1/n)`

(i)ignoring the sign

`a_(n+1)<a_n`   for all n

also

`sin(1/n)<=1/n`

Thus

`lim_(n->oo)sin(1/n)=0`

Therefore series `sum_(n=1)^oo(-1)^nsin(1/n)`   will converge.